English Svensk Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Vilkår / Kontrakt
 

KONTRAKT

En foreløpig kontrakt for kjøpet vil bli inngått: Denne vil bli erstattet av endelig kjøpekontrakt som registreres hos myndighetene og sikrer eiendomsretten. Denne er på fransk og engelsk, følger tunisiske lover, forskrifter og retningslinjer og tegnes når alle formaliteter med myndighet, selger, kjøper og ferdigstillelsesattester foreligger. I tilfelle det oppstår en tvist, vil også denne avklares etter lover og retningslinjer i Tunisia. Den endelige kontrakten for kjøpet vil bli et vedlegg til den foreløpige kontrakten.

KOSTNADER

Kjøper og selger bærer i utgangspunktet hver sine kostnader i forbindelse med kjøp/ salg.
Registrering av skjøtet til leiligheten beløper seg til 1% av kjøpesummen (normalt 6%. 1% er en fordel gis til utlendinger) og bæres av kjøper. Dette dekker alle utgifter knyttet til kjøp.

Pinnacle Scandinavia AS bærer kostnadene for tunisisk juridisk bistand i forbindelse med nødvendige formaliteter overfor myndighetene når det gjelder overskjøting av eiendomretten til kjøper.

BETALING

  • 30% av kjøpesummen forfaller ved signering av foreløpig kontrakt for kjøpet.
  • 30% av kjøpesummen forfaller når byggearbeidene starter.
  • 20% av kjøpesummen forfaller når taket er lagt.
  • 20% av kjøpesummen forfaller når leiligheten er klar, nøklene overleveres og undertegnelsen av den endelige kontrakten for kjøp og registrering av skjøte finner sted.

Alle betalinger skal skje til bankkontoen til Pinnacle Scandinavia AS. Hvis hele eller deler av kjøpesummen inkludert omkostninger ikke betales i rett tid, vil renter på forsinket betaling bli belastet kjøper.