English Svensk Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Utleie muligheter
 
  • Utleiemarkedet
  • Leilighetsutleie
  • Leieavkastning
Det er et godt utleiemarked i Tunisia, noe som bl.a. skyldes stor innenlands etterspørsel. Landet regnes som et såkalt ”middelinntektsland” og har den senere tid hatt en solid økonomisk vekst. Det har samtidig vært politisk stabilitet i Tunisia etter at den franske kolonimakten trakk seg ut på 50-tallet.

 Skjønt, trakk seg ut og trakk seg ut. Etter alle biler med franske skilt å dømme, etter alle flyavgangene til og fra Paris å dømme, så er kontakten mellom den gamle kolonimakten Frankrike og Tunisia mer enn hjertelig.

 Antallet europeiske feriegjester som kommer til Tunisia har økt år for år i lang tid nå. Trolig er det et varmt og solfyllt ferieklima som lokker. Landet ligger mindre enn tre timer unna større europeiske byer og Tunisia har vært et etablert turiststed for europeere de siste 20-30 år.

 Turister som besøker Tunisia kommer gjerne tilbake igjen. Markedsundersøkelser viser at man ved senere besøk ofte ønsker å leie leiligheter framfor å ta inn på hotell. Det er trolig derfor etterspørselen etter utleieboliger er rimelig god også i lavsesong.

 Det er ingen grupper som skiller seg ut blant utlendinger som gjester Tunisia. Her finner du mange nasjonaliteter, feriegjester og forretningsreisende, man kanskje er golferne i ferd med å innta teten. Det er i alle fall et faktum at stadig flere 18 hulls golfbaner popper opp i Tunisia.

 En omtale hva viktige trekk av utviklingen i Tunisia som ikke kommer inn på satsingen på helse- og sykehus, hopper over et viktig ledd. Den medisinske praksis er kjent for sin service, kvalitet og effektivitet. Pengene strekker lenger ved behandling av revmatiske lidelser eller plastisk kirurgi her i landet uten at man går på akkord med kvaliteten. Og de som reiser hit for slik behandling, leier leiligheter.

Carthage Resort vil være i markedet for utleie gjennom sitt skandinaviske, europeiske og tunisisk nettverk og bistå de som ønsker å leie ut leiligheten sin. Beslutningen om å godta eller ikke godta et leietilbud vil alltid være eierens beslutning.

Carthage Resort vil kunne gi juridisk bistand og finansielle råd om hvordan man best kan håndtere utleie av leilighetene.

Det er imidlertid viktig for oss å understreke at det ikke finnes noen garantier for hvor lenge hver leilighet kan være fullbooket for utleie til enhver tid. Carthage Resort sitt team er imidlertid rimelig trygg på at den eieren som ønsker det, kan oppnå en komfortabel avkastning på sin investering i Resorten gjennom leiemarkedet.

Begynnelsen på en vellykket eiendomsinvestering som baseres på utleie er en presis vurdering av utleieavkastningen for den potensielle eiendommen. Her ser vi hvordan forrentningen beregnes. Den tar hensyn til eiendommens kostnadsbilde. Dog ikke eventuell lånefinansiering, da denne vil være individuell.

Her er et eksempel på hva teamet bak Carthage Resort forventer for en leilighet priset til kr 1 262 000 (På slutten av dette eksemplet er en link til et regneark, hvor en kan fylle ut valgte parametre og finne sin avkastning)

Eiendommen er leid ut 25 uker i året (ca. 50% utleie)

10 uker leie i høysesongen (sommer) - kr 8500
10 uker leie i mellomsesong (vår og høst) - kr 6500
5 uker utleie i lavsesong (vinter) - kr 5000

Sum årlige leieinntekter = kr 175 000

Forsikring årlig kr 7 000
Felleskostnader årlig kr 5 000
Budsjettert vedlikehold årlig kr 2 000
Managementfee i prosent av leie 10%

Årlig totalkostnad kr 31 500

Inntekt på kr 175 000 minus kostnad på kr 31 500 = kr 143 500 i leieinntekter etter utgifter

Anskaffelseskost kr 1 262 000

Kr 143 500 i prosent av anskaffelsesost, kr 1 262 000 gir en netto utleieavkastning på 11,4%

Avkastning på egenkapitalfinansiert investering:

Anskaffelseskost kr 1 262 00
Egenfinansiert forskuddsbetaling - Cash I - kr 300 000
Lånefinansiering kr 962 000

Betaling månedlige renter kr 8 000
Forsikring årlig kr 7 000
Felleskostnader årlig kr 5 000
Budsjettert vedlikehold årlig kr 2 000
Managementfee i prosent av leie 10%

Årlig totale utbetalinger kr 127 500

Innbetalinger på kr 175 000 minus utbetalinger på kr 127 500 = kr 47 500 netto innbetalinger.

Kr 47 500 delt på egenkapitalfinansiert investering på kr 300 000 = Avkastning på 15,8%
Utviklingen i leieprisene i Tunisia er ganske stabile. En 10% årlig økning i leiemarkedet kan forventes.

Disse tallene er ikke garantert, og er basert på vurderinger av dagens leiemarkedet i Tunisia.  Anslagene er konservative.

Beregning av netto forrentning
Leiesum ukentlig i høysesong kr 8 500
Antall uker 10
Leieinntekt i høysesong kr 85 000
Leiesum ukentlig i mellomsesong kr 6 500
Antall uker 10
Leieinntekt i mellomsesong kr 65 000
Leiesum ukentlig i lavsesong kr 5 000
Antall uker 5
Leieinntekt i lavsesong kr 25 000
Årlig leieinntekt Kr 175 000
   
Anskaffelseskost kr 1 262 000
Egenfinansiert forskuddsbetaling - Cash I Kr 300 000
Lånefinansiering Kr 962 000
   
Forsikring årlig Kr 7 000
Felleskostnader årlig Kr 5 000
Budsjettert vedlikehold årlig Kr 2 000
Managementfee i prosent av leie 10 %
Årlig totalkostnad Kr 31 500
   
Netto avkastning utleie 11,4%
Netto leie yield bruker verdien av eiendommen til kr 1 262 000
Dette ville gi en negativ avkastning med en boliglånsrente større enn avkastningen.
   
Avkastning på egenkapitalfinansiert investering:  
Leiesum ukentlig i høysesong kr 8 500
Antall uker 10
Leieinntekt i høysesong kr 85 000
Leiesum ukentlig i mellomsesong kr 6 500
Antall uker 10
Leieinntekt i mellomsesong kr 65 000
Leiesum ukentlig i lavsesong kr kr 5 000
Antall uker 5
Leieinntekt i lavsesong kr 25 000
Årlig leieinntekt Kr 175 000
   
Anskaffelseskost Kr 1 262 000
Egenfinansiert forskuddsbetaling - Cash I Kr 300 000
Lånefinansiering Kr 962 000
   
Betaling månedlige renter Kr 8 00
Forsikring årlig Kr 7 000
Felleskostnader årlig Kr 5 00
Budsjettert vedlikehold årlig Kr 2 000
Managementfee i prosent av leie 10 %
Årlig totale utbetalinger Kr 127 500
   
Avkastning utleie 15,8%