English Svensk Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Carthage Resort names
 
 • HANNIBAL
 • HASDRUBAL
 • HAMILCAR
 • TANIT
 • DIDO
 • MAGO
 • DOGGA
 • UTICA
 • KERKOUANE
 • TAPSUS
 • HANNO
 • MAHARBAL
 • SOPHONISBA

HANNIBAL

Hannibal, sønn av Hamilcar Barca, (248-183 eller 182 f.Kr.), var en kartagensk militærkommandør og taktiker. Han blir ansett som en av de mest talentfulle kommandantene i historien. Faren, Hamilcar Barca, var den ledende kartagenske kommandøren under den første punerkrig, hans yngre brødre var Mago og Hasdrubal, og han var svoger til Hasdrubal den rettferdige.

Hannibal bodde i spenningen rundt Middelhavet, da Roma (da den romerske republikken) etablerte sitt herredømme over andre stormakter som Karthago, og de hellenistiske kongedømmene Makedonia, Syracuse og Selevkidriket. En av hans mest kjente bedrifter var ved utbruddet av andre punerkrig, da han marsjerte en hær som inkluderte krigselefanter fra Iberia over Pyreneene og Alpene – og inn i Nord-Italia. I hans første år i Italia, vant han tre dramatiske seire. I slagene ved Trebia, Trasimene og Cannae ble romerne og deres allierte beseiret..

Hannibal okkuperte store deler av Italia i 15 år, men en romersk motinvasjon av Nord-Afrika tvang Hannibal til å returnere til Kartago. Der ble han til slutt slått av Scipio Africanus i slaget ved Zama. Scipio studerte Hannibals taktikk og briljant utviklet han sine egne. Etter først å ha drevet Hasdrubal, Hannibals bror ut av Spania, beseiret Scipio til slutt Romas nemesis ved Zama.

HASDRUBAL

Hasdrubal, sønn av Hamilcar Barca (d. 207 f.Kr.) var Hamilcars andre sønn og kartagensk general i den andre punerkrig. Han var en yngre bror av Hannibal.

Hasdrubal var tilstede da Iberere foretok et bakholdsangrep på de kartagenske styrkene ved Acre Luce. Sammen med broren Hannibal rømte han mens Hamilcar ledet Iberere i motsatt retning og druknet i elven Jucar.

Hannibal forlot en styrke på 13.000 infanterister, 2550 kavalerister og 21 krigselefanter i Iberia da han satte kurset mot Italia. De puniske marinen hadde en flåte på 50 quinqueremer og 5 Triremer stasjonert der. Men bare 32 quinqueremer ble bemannet ved starten av den andre punerkrig.

Etter at Hannibal forlot kommandoen over Hispania til fordel for felttoget mot Italia i 218 f.Kr., ble det Hasdrubals skjebne å ta opp kampen mot brødrene Gnaeus og Publius Cornelius Scipio i 6 år. Ekspedisjonen, som ble ledet av Gnaeus Scipio i år 218 f.Kr. hadde overraskende tatt kartagerne til fange, og før Hasrdrubal kunne slå seg sammen med Hanno, den kartagenske kommandanten nord for Ebro River, hadde romerne kjempet ned kartagenerne og vunnet slaget ved Cissa og etablert sin hær i Tarraco og flåten på Emporiae.

Hasdrubal raidet romerne med en flygende kolonne med lett infanteri og kavaleri som påførte store tap, og med sine sjømilitære mannskaper redusert de styrken til 35 skip. Dette tapet ble imidlertid oppveiet av ankomsten til en alliert gresk kontingent fra byen Massilia.

HAMILCAR

Hamilcar Barca eller Barcas (ca. 275-228 f.Kr.) var en kartagensk general og statsmann, leder av Barcid familien, og far til Hannibal, Hasdrubal og Mago. Han var også far, svigerfar til Hasdrubal den rettferdige. Navnet Hamilcar var et vanlig navn på kartagenske menn. Navnet BRQ (eller Baraq) betyr "Thunderbolt" i det puniske språket. Cognomen Keraunos har tilsvarende tilnavn , noe som var vanlig blant mange samtidige greske sjefer.

Hamilcar kommanderte de kartagenske landstyrkene på Sicilia 247-241 f.Kr. Dette var under senere stadier av den første punerkrigen. Han holdt sin hær intakt og ledet en vellykket geriljakrig mot romerne på Sicilia. Etter nederlaget i Kartago i 241 f.Kr. trakk Hamilcar seg tilbake til Afrika etter fredsavtalen.

Da Mercenarykrigen brøt ut i 239 f.Kr. ble Hamilcar kalt tilbake til kommando og var medvirkende til å avslutte konflikten med hell. Hamilcar befalte en kartagensk ekspedisjon til Spania i 237 f.Kr., og i 8 år utvidet han Kartagos territorium i Spania. Hamilcar døde i et slag i 228 f.Kr.

TANIT

Tanit var en fønikisk måne-gudinne, tilbedt som Kartagos beskyttende gudinne. Fra det femte århundre f.Kr. og framover er hennes navn er knyttet til Ba'al Hammon og hun er gitt tilnavnet "face of Baal" og tittelen rabat, den kvinnelige form av Rab (chief). Tanit og Ba'al Hammon ble dyrket i puniske sammenhenger i det vestlige Middelhavet, fra Malta til Gades, i hellenistisk tid.

I Nord-Afrika, hvor inskripsjoner og materialet fortsatt er mer rikelig, var hun i tillegg til en hustru av Ba'al, en himmelsk gudinne for krig, en jomfruelig modergudinne og sykepleier, og mindre spesifikt, et symbol på fruktbarhet. Flere av de store greske gudinner ble identifisert med Tanit av synkretiske ”interpretatio graeca” som anerkjennes som greske guder i utenlandsk forkledning, gudene til de fleste av omkringliggende ikke-helenske kulturer.

Hennes helligdom ble utgravd i Sarepta i Sør Phoenicia og avdekket en inskripsjon som identifiserte henne for første gang i sitt hjemland og relaterte henne med sikkerhet til den fønikiske gudinnen Astarte (Ishtar). Ett annet sted hvor Tanit ble avdekket er på Kerkouan på Cap Bon-halvøya i Tunisia.

Tanit var også en gudinne blant det gamle Berberfolket.

Hennes symbol, som finnes på mange gamle steinutskjæringer, vises som en trapes stengt av en horisontal linje øverst og sluttet i midten - av en sirkel. Den horisontale armen ble ofte opphevet av to korte oppreiste linjer i rett vinkel - eller av kroker.

DIDO

Dido var ifølge antikke greske og romerske kilder grunnlegger og første dronning av Kartago (i dagens Tunisia). Hun er best kjent fra gjennom den romerske dikteren Vergil i hans Aeneiden. I noen kilder er hun også kjent som Elissa.

Navnet Elissa er trolig en gresk gjengivelsen av den fønikiske Elishat. Navnet Dido, for det meste brukt av latinske forfattere, synes å være en fønikiske form som betyr "vandrer". Det var kanskje navnet Elissa som var mest kjent i Kartago.

Dido, eller Elisa / Elissa, var en fønikisk dronning, grunnleggeren av Kartago. Som den førstefødte av kongen av Tyrus, ble hennes rad bestridt av hennes yngre bror, Pumayyaton / Pygmalion. Han myrdet hennes ektemann og innførte sitt eget styre. På dette tidspunktet forlot hun Tyre med et stort følge og startet på en lang reise hvor hovedmålene var Kypros og – muligens - Malta.

Da hun strandet på den libyske kysten, rundt 814 f.Kr. (Timaeus 'dato), valgte hun et sted å grunnlegge en ny hovedstad for henne fønikiske tilhengere: Karthago. Hun hadde fredelig fått landet i en sinnerik avtale med den lokale Kongen, i dag kjent som "Theorem av Dido. Under hennes tid som enke var hun til stadighet ønsket som ektemake av lokale konger. I følge Silius italicus, giftet hun seg igjen, sannsynligvis med en Gobliiins-tilhenger fra Barca familien.

Dido fremmet en betydelig religiøs reform og etter et langt og blomstrende styre, ønsket hun å fremme dannelsen av en republikk. Etter hennes død ble hun guddommeliggjort av hennes folk med navnet Tanit og assimilert til den store gudinnen Astarte (romerske Juno).

Tanit-kulten overlevde Kartagos ødeleggelse av romerne. Kulten ble introdusert til selve Roma av keiser Septimius Severus, selv født i Nord-Afrika. Den ble ryddet helt ut med Theodosians forordninger på slutten av det 4. århundre.

MAGO

Mago var en kartagensk skribent, forfatter av landbruksskole håndbok i puniske som var en registrering av oppdrett kunnskap om Kartago. Den puniske teksten har gått tapt, men noen fragmenter av greske og latinske oversettelser overleve.

Mago lange arbeid (den var delt inn i 28 bøker) var delvis basert på tidligere greske landbruket skriverier, men ingen tvil innarbeidet lokal nord afrikansk og fønikiske vanlig praksis, Karthago var en fønikisk koloni.

Etter Romas ødeleggelse av Kartago i 146 f.Kr., den karthagenske bibliotekene ble gitt til kongene av Numidia. Unikt ble Mago bok funnet og brakt til Roma. Det var tilpasset til gresk av Cassius Dionysius og oversatt i sin helhet til latin av Decimus Silanus, sistnevnte på bekostning av det romerske senatet. Den greske oversettelsen ble senere forkortet av Diophanes av Nikea, hvis versjonen ble delt inn i seks bøker.

DOGGA

Dougga eller Thugga er en romersk ruin i det nordlige Tunisia, om lag 650 dekar stort. UNESCO klassifiserte Dougga som Verdensarv i 1997 og mente at den representerer "den best bevarte lille romerske byen i Nord-Afrika". Området, som ligger midt i landet, har vært beskyttet mot utbredelsen av moderne urbanisering i motsetning for eksempel til Kartago, som har blitt plyndret og ombygd flere ganger.

Douggas størrelse, dets godt bevarte monumenter og rike puniske, numidiske, antikke romerske og bysantinske historie gjør det eksepsjonelt. Blant de mest berømte attraksjonene på stedet er det puniske-libyske mausoleum, hovedstaden, teateret, og templene til Saturn og Juno Caelestis.

Dougga historie er best kjent fra tiden under romers erobring, selv om mange før-romerske monumenter, inkludert en gravplass, mausoleet og templer er blitt oppdaget under arkeologiske utgravninger. Disse monumentene er en indikasjon på områdets betydning før romernes ankomst.

UTICA

Utica er en gammel by som ligger nordvest for Kartago, nær utløpet av elva Medjerda i Middelhavet. Utica regnes tradisjonelt som den første kolonien grunnlagt av fønikerne i Nord-Afrika. I dag eksisterer ikke lenger Utica og det som er igjen av den ligger ikke langs kysten der den en gang lå. Avskoging og utbredelselsen av jordbruket førte nemlig til en massiv erosjon og elva Medjerda mudret over sitt opprinnelige utløp.
 
"Utica" er fra det fønikske Atiq og betyr «gammel [by]," i motsetning til den senere kolonien "Carthage", som betyr «ny by."

Utica ble grunnlagt som en port langs handelsruten mot Gibraltarstredet og Atlanterhavet og kom dermed til å tilrettelegge for føniksk handel i Middelhavet. Datoen for etableringen av Utica er kontroversielt. Flere klassiske forfattere daterer byens grunnleggelse til rundt 1100 f.Kr.. De arkeologiske bevisene antyder en stiftelse ikke tidligere enn det åttende århundre f.Kr..

Selv om Kartago senere ble grunnlagt ca 40 km. fra Utica, antyder nedtegnelser «at det inntil 540 f.Kr. Utica fremdeles var opprettholdt med sitt politiske og økonomiske autonomi i forhold til sin mektige kartagenske nabo". Rundt det fjerde århundre f.Kr., kom Utica under puniske kontroll, men fortsatte å eksistere som en privilegert alliert av Kartago.

KERKOUANE

Denne fønikske byen ble sannsynligvis forlatt under den første punerkrig (ca 250 f.Kr.). Restene utgjør det eneste eksempel på en føniksk-punisk by som ikke er utslettet. Husene ble bygget etter en standard plan i samsvar med en sofistikert forestilling om byplanlegging.

Dette er en av Tunisias mest verdifulle arkeologiske steder og det er unikt. Byen ble grunnlagt under den puniske periode - kanskje i det 5. århundre f.Kr. - og ble aldri gjenoppbygd av romerne etter den tredje puniske krig. Denne krigen resulterte for øvrig i en annektering av Afrika til fordel for Romerriket og sikret dermed at den urbane utgaven av en liten denne lille, hittil ukjente byen som var så typisk punisisk.

Byen hadde mer eller mindre blitt jevnet med jorden, tilsynelatende forlatt på slutten av krigen med Roma, før den ble oppdaget i midten av forrige århundre. Fortsatt i dag viser restene tydelig hvordan den typiske puniske byen var planlagt, med hus pent skissert og utstyrt med alle fasiliteter (badekar og ovner inkludert). Primitive fortau er dekorert med mosaikk som blant annet viser den puniske gudinnen Tanit.

Som kystby hadde Kerkouane havn. Noe av den er bevart. Byen må ha sterkt engasjert i handel med andre Middelhavshavner. Eksport av landbruksprodukter samt håndverk, for eksempel lilla farget tøy. Funn viser at fargingskunst av bl.a. tøy var tidlig på markedet nær Middelhavskysten. Det er dessuten funnet butikker i et kommersielt kvartal. Et museum som huser noen av objektene som ble funnet ligger ved inngangen til området.

TAPSUS

Tapsus var en historisk by i det som er dagens Tunisia. Dets ruiner finnes på Ras Dimas nær Bekalta, omtrent 200 km sørøst for Kartago. Byen ble opprinnelig grunnlagt av fønikerne og var lenge en markedsplass på kysten av provinsen Byzacena i Afrika Propria. Tapsus ble etablert i nærheten av en salt sjø på en odde åtti stadia (14.8 km) fra øya Lampedusa.

I 46 f.Kr. beseiret Julius Cæsar Metellus Pius Scipio og den numidiske kong Juba med et voldsomt tap av menn ved Tapsus (slaget ved Tapsus). Cæsar innkrevde en betaling på 50.000 sesterces fra de beseirede. Deres tap markerte slutten på motstanden mot Cæsar i Afrika. Tapsus ble deretter en romersk koloni.

Etter slaget ved Tapsus, fornyet Cæsar beleiringen av byen, som til slutt falt. Cæsar gikk videre til Utica, der Cato den yngre holdt stand. Cato begikk selvmord da han hørte nyheten om nederlaget til hans allierte. Cæsar ble opprørt av dette og i følge Plutark uttalte han: Cato, jeg må unne deg din død, som du unnet meg æren av å redde livet ditt.

Slaget varslet fred i Afrika. Cæsar trakk seg ut og returnerte til Roma 25. juli samme år. Men opposisjonen kom til å øke igjen. Titus Labienus, broen til Pompeius hadde sammen med andre klart å flykte til Hispania-provinsene. Borgerkrigen var ikke over og slaget ved Munda stod for døren. Slaget ved Tapsus er generelt ansett som det siste slaget med bruk av krigselefanter i stor skala i vest.


HANNO

Det var tre ledere i oldtidens Kartago som ble kjent som Hanno den store, Hanno den store, Hanno II den store, og Hanno III den store.

Hanno den store var en politiker og militær leder av det 4. århundre f.Kr.. Hans tittel var ”princeps Cathaginiensium”. Det anses mest sannsynlig at tittelen betyr ”først blant likemenn” og ikke er en adels- eller kongelig tittel.

Hans rival Suniatus ble kalt potentissimus Poenorum, eller «den mektigste av kartagerne". Det var i år 368. Flere år senere ble Suniatus anklaget for landsforræderi (for korrespondanse med Syracuse) og trolig henrettet.

I 367 kommanderte Hanno den store en flåte på 200 skip som tok en avgjørende marinebase fra grekerne på Sicilia. Hans seier blokkerte effektivt planene til Dionysios I av Syrakus om å angripe Lilybaeum, en by i allianse med Kartago på Vest-Sicilia.

Hanno II den store var en rik kartagensk aristokrat i det 3. århundre f.Kr.. Hannos rikdom var basert på land han eide i Afrika og på den iberiske halvøy. Under den første punerkrig ledet han fraksjonen i Kartago som var imot å fortsette krigen mot den romerske republikken. Han foretrakk å fortsette å erobre territorium i Afrika i stedet kjempe en maritim krig mot Roma som ikke ville bringe ham personlig vinning. I dette arbeidet ble han motarbeidet av den kartagenske generalen Hamilcar Barca. Hanno demobiliserte den kartagenske marinen i 244 f.Kr., noe som gav Roma tid til å gjenoppbygge sin marine og til slutt beseire Kartago 241 f.Kr..

Etter krigen nektet Hanno å betale leiesoldater som hadde blitt lovet penger og belønning av Hamilcar. Leiesoldatene gjorde opprør og Hanno tok kontroll over den kartagenske hæren for å forsøke å slå dem. Hans forsøk mislyktes og han gav kontrollen over hæren tilbake til Hamilcar. Til slutt samarbeide de to med å knuse opprørerne i 238 f.Kr..

Hanno III den store var en ultra-konservativ politiker i Kartago under den 2. århundre f.Kr.


MAHARBAL

Maharbal (ca 2. århundre f.Kr.) var Hannibals kavalerikommandant under den andre punerkrig. Han var ofte den i Kartago som lyktes med å beseire Roma.
 
Gjennom sin italienske kampanje opprettholdt Hannibal et fortrinn hos sine soldater. Han kunne dermed stole på at de og Maharbal ville være ham lojale.
 
Maharbal er mest kjent for hva han skal ha sagt i en samtale med Hannibal umiddelbart etter slaget ved Cannae. Samtalen gikk slik: Etter Maharbals uttrykte ønske om å marsjere til Roma umiddelbart: "Jeg vil rose din iver, sier han (Hannibal) til Maharbal," men jeg trenger tid til å veie planen som du foreslår. Sannelig - svarte Maharbal – har "ingen mann blitt velsignet med alle Guds gaver. Du, Hannibal, vet hvordan de skal få en seier, men du vet ikke hvordan man utnytter det." Den berømte latinske ordtaket for den siste setningen i samtalen går slik: "Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis."

I slaget ved Trasimene, inntok 6000 romerne som hadde flyktet fra slaget en sterk posisjon i en av de omkringliggende landsbyene. De overlevende ble overtalt til å legge ned våpnene mot løfte om sikkerhet fra Maharbal. Hannibal nektet å ratifisere kapitulasjonen og hevdet at Maharbal hadde overskredet sine fullmakter. Han avskjediget alle de menn som tilhørte de italienske allierte og beholdt kun romerske borgere som krigsfanger.

Maharbal kommanderte høyre flanke av den kartagenske hæren i slaget ved Cannae. Umiddelbart etter seieren oppfordret Maharbal Hannibal til å legge press selve Roma med sitt kavaleri. Maharbal lovet ham at hvis han gjorde det, så ville han innen fem dager nå gjennom til hovedstaden. Selv om ikke sjefen hans innrømmet det, hevdes det at Maharbal hadde belegg for sin påstand om at Hannibal visste hvordan å vinne kamper, men ikke hvordan han skulle utnytte seirene.


SOPHONISBA

Sophonisba (ca 203 f.kr) var en kartagensk adelskvinne som levde under den andre punerkrig. Hun var datter av Hasdrubal Gisco Gisgonis.
 
Hun var en markert skjønnhet som inntil 206 hadde vært forlovet med Masinissa, leder av Massylian (det østlige) Numidians. Men i 206 allierte Masinissa seg med Roma. Hasdrubal mistet alliansen med Masinissa og begynte å lete etter en annen alliert. Den fant han i Syphax, kongen av Masaesyli (vestlige Numidians). Som vanlig i de dager, brukte Hasdrubal sin datter til å inngå diplomatisk allianse med Syphax som tidligere hadde vært alliert med Roma.

Da Syphax ble beseiret i 203 f.Kr. av Masinissa, kongen av Numidia og romerne, forelsket Masinissa seg i Sophonisba og giftet seg med henne. Scipio Africanus nektet å godta denne ordningen og insisterte på umiddelbar overgivelse av prinsessen, slik at hun kunne bli brakt til Roma og vises i triumftogparaden. Masinissa, bebreidet av Scipio for svakhet hans, ble oppfordret til å forlate henne.

Masinissa fryktet romerne mer enn han elsket Sophonisba. Dermed dro han til Sophonisba og sverget sin kjærlighet til henne. Han fortalte henne at han ikke kunne fri seg fra fangenskap eller skjerme henne fra romernes vrede. Så spurte han henne om hun var villig til å dø som en ekte Kartagoprinsesse. Med stor fatning drakk hun den koppen med gift som han tilbød henne. Det voldshandling som Sophonisba unngikk ved sitt selvmord kan ikke ha vært voldtekt eller fysisk vold, men trolig å bli ført i et triumftog på en parade i Roma, med tilhørende ydmykelser.