English Svensk Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Kjøp trygt
 

Prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med tunisiske lover og forskrifter.
Pinnacle Scandinavia AS vil være det selskapet som kjøpere skal forholde seg til. Det er tunisiske regler som vil måtte legges til grunn for et prosjekt som har tilhørlighet i Tunisia, men prosjektet vil tilstrebe også å følge norske regler og retningslinjer.

Innbetalinger skjer til en sperret konto i DnBNOR. Hvordan denne kontoen kan disponeres vil gå fram av kjøpekontrakten, men dette sikrer at beløp ikke belastes før byggearbeider er levert i henhold til kontrakter og avtaler og at det er fremdrift i prosjektet.

Kjøpekontrakten er utarbeidet av noen av de tyngste og mest toneangivende norske advokatene rundt eiendomskontrakter med nordmenn og bolig i utlandet.

Prosjektet vil bli administrert av selskapets norske prosjektledelse med bistand fra norske og tunisiske rådgivere på bygningsteknologi. Det vil bli utøvd dag-til-dag-kontroll og oppfølging av byggearbeidet.