English Svensk Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Avtaler mellom Tunisia og Norge
 

Norge og Tunisia har undertegnet en avtale for å unngå dobbeltbeskatning når innbyggere i et land har sitt bosted i det andre landet.

Nordmenn bosatt i Tunisia kan velge å betale sin skatt enten i Norge eller i Tunisia.

De fleste nordmenn som bor i Tunisia har valgt å levere sin årlige selvangivelsen og betale sin skatt til Norge