English Svensk Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Vanlige spørsmål

Kan en norsk statsborger (eller annen nasjonalitet) eie egen eiendom i Tunisia?
Ja, så lenge det er innenfor grensene i en by. En ikke-tunisisk kan ikke eie eget jordbruksareal.

Er det spesifikke formaliteter som utlendinger må forholde seg til for å eie eiendom i Tunisia?
Ja. En skriftlig fullmakt er nødvendig fra guvernøren i regionen. Siden Carthage Resort er et prosjekt for nordmenn som er godkjent av departementet for turisme og har sin beliggenhet innenfor et området avsatt til turister, er denne fullmakten å anse som en ren formalitet. I alle tilfeller påligger det Pinnacle Scandinavia AS å oppfylle disse formalitetene på vegne av kjøperne.

Vil innbetalingene plasseres på sperret konto?
Ja innbetalingene blir plassert på sperret konto i DnBNOR i Norge.

Hva er den betalingsplanen?

  • 30% ved foreløpige kontrakt
  • 30% ved byggestart
  • 20% når taket legges
  • 20% når nøklene overleveres og endelig dokumenter foreligger.

I hvilken form ønskes betaling?
Pinnacle Scandinavia AS aksepterer betaling i norske kroner og bare via bankoverføring.

Har utbygger sikret de nødvendige sentrale og lokale tillatelser for prosjektet?
Ja. Tomten er mottatt fra Turistdepartementet og skal være en resort for skandinaver i Tunisia. Planlegging, bygging og lokale rettigheter er sikret og kan bli vist til potensielle kjøpere. Kjøpere oppfordres til å kontrollere direkte med berørte myndigheter (tunisisk turistdepartement, lokale myndigheter, ambassader, det tunisiste turistkontoret i Skandinavia, etc..). De vil kunne bekrefte dette eller henvise til rette vedkommende.

Hvis en kjøper beslutter å selge før ferdigstillelse av prosjektet, vil det være mulig?
Det ville ikke være mulig å selge før ferdigstillelse av prosjektet. Detaljene om kostnadene i tilfelle kansellering er nevnt i salgskontrakten.

Er det noen andre gebyrer som vil påløpe mens prosjektet blir bygget eller etter at det er oppført?
Nei, ingen andre avgifter enn kjøpesum på leiligheten og 1% i kjøpsomkostninger til den tunisiske staten.
Etter fullført prosjekt, vil det være en årlig fellesavgift for alle tjenestene som tilbys av feriestedet (basseng, parkeringsarealer, resepsjon, sikkerhets- og vakthold, rengjøring, grøntanlegg, hagearbeid, osv. ...). Disse er i forhold til leilighetene størrelser – i størrelsesorden NOK 500 til 1.000 per måned.

Hva skjer hvis bygningen blir forsinket ?
Byggeprossessen starter når 15-20 leiligheter er solgt. Siden all planlegging og alle forberedelser er gjort på forhånd og alt av nødvendige autorisasjoner er innhentet, er utbygger opptatt av at forsinkelse unngås. Bruk av moderne, europeisk konstruksjonsteknikker vil dessuten kunne påskynde tidsplanen.

I alle tilfeller vil kjøperne bli løpende informert om utviklingen.

Hvor lett er det å selge bolig i Tunisia?
Eiendomsprisene har aldri sett noen prisnedgang i Tunisia. Det skjer stor utbygging i landet for tiden og det er nylig blitt åpnet for at utlendinger kan kjøpe eie. Carthage Resort blir betraktet som en ”hotspot” i Tunisia. Det kan selvsagt ikke utstedes garantier, men faktorene som forsterker bildet av at det vil være enkelt å selge eiendommer i Tunisia er mange.

Det anbefales imidlertid å formidle salget innenfor nettverket av Chartage Resort for å opprettholde den eiersituasjonen som det er lagt opp til av utbygger.

Hva er forventet avkastning ved utleie basert på dagens priser på lignende eiendommer?
Rundt 12%, for mer informasjon se beregningen ”Avkastning ved utleie”

Hvilke prosedyrer legges til grunn for utleie?
Sette opp en kontrakt mellom utleier og leietaker, bestemme leiesum og andre forhold som lengden på leieforholdet, fornyelse av leieavtalen, oppussing osv. Kontrakten må være registrert ved det lokale skattekontoret.

Hvordan er situasjonen med hensyn til skatt og arv?
Siden Tunisia og Norge har undertegnet en skatteavtale som sikrer at dobbeltbeskatning (beskatning i begge land) ikke skal skje, må kjøperen å tilrettelegge for skatt i sin årlige selvangivelsen i Norge etter norske skatteregler.
Lover og retningslinjer ved arv i det landet som eier er statsborgerskap av (i vårt tilfelle Norge) brukes for arv av eiendom som eies i Tunisia.

Vil leilighetene bygges i henhold til europeisk standard?
Ja. Både franske og norske standarder brukes for Carthage Resort. Tunisiske og norske arkitekter og interiørarkitekter har jobbet side om side for å gjøre prosjektet slik det fremstår. Både fransk, tunisisk og norske anleggsteknikk (i henhold til behov og relevans) vil bli brukt til bygging.

Leveres leilighetene fullt møblert?
Ja, men tepper, håndklær, kjøkkenutstyr, tallerkener og småting som lamper og veggmalerier må kjøper likevel anskaffe selv . Møblene viste på tekniske tegninger og beskrevet i salgsprospektet er inkludert i leveransen.

Er det kun mulig for skandinaver å eie leiligheter i Carthage Resort?
Selskapet som står bak Carthage Resort er basert i Norge og søker å ha et skandinavisk preg over feriestedet. Det vil likevel ikke være umulig for et begrenset utvalg av andre lands borgere å kjøpe leilighet. Det er imidlertid viktig at det opprettholdes et skadinavisk preg over feriestedet.